Curs valutar
 • EUR
  21.4896
  0.0838%
 • USD
  17.9913
  0.0756%
 • RUB
  0.2489
  0.683%
 • RON
  4.3649
  0.1466%
 • UAH
  0.6535
  -0.8569%

Ce trebuie să știe cetățenii moldoveni, dacă au drum spre România sau Ucraina

15 Mai 2021, 09:12
 // Categoria: Actualitate // Autor:  Elena Putregai
15 Mai 2021, 09:12 // Actualitate //  Elena Putregai

Ministerul nostru de Externe a actualizat acum o zi, 14 mai, informațiile despre alertele de călătorii în legătură cu răspândirea Covid-19. Realitatea.md a selectat datele pentru țările vecine, astfel încât cetățenii moldoveni care au drum în România sau Ucraina să cunoască de ce au nevoie pentru a traversa hotarele.

ROMÂNIA

A fost prelungită starea de alertă pe întreg teritoriul României începând cu 13 mai.

RESTRICȚII DE INTRARE

Este menținută interdicția de intrare pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu o serie de excepții. Cetățenii Republicii Moldova, ca și ai altor state, care nu se încadrează în categoriile de excepții enumerate nu au dreptul de a intra pe teritoriul României, pe durata stării de alertă.

CATEGORIILE EXCEPTATE

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepţii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare; i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură, personal navigant maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic și artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită nu se mai aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

Punctul de trecere a frontierei de stat la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani, în continuare este închis temporar.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

Potrivit art. 6 pct. 1) lit. (d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată cu completările ulterioare, în cazul străinilor aflați în tranzit – intrarea pe teritoriul României poate fi permisă dacă prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României – având acte doveditoare în acest sens. Dovada scopului călătoriei se poate face în baza unui drept de ședere, dacă sunt impuse astfel de limitări de către statele de tranzit/ destinație (viză, permis de ședere, carte de rezidență etc.). Totodată, având în vedere că legislația română nu stipulează expres lista actelor justificative, recomandăm consultarea autorităților Poliției de Frontieră a României, pentru a verifica condițiile de călătorie instituite, precum și actele justificative solicitate.

La fel, este cazul să vă asigurați, din timp, că țara de destinație finală sau de tranzit, în această perioadă nu are careva restricții instituite la călătorii pentru cetățenii Republicii Moldova, în contextul pandemiei cu virusul COVID19, pentru a putea prezenta această informație autorităților de frontieră la momentul trecerii, la fel și documentele doveditoare privind dreptul de intrare în țara respectivă.

Se recomandă ca tranzitul să se facă neîntrerupt, utilizând coridoarele umanitare special create în acest sens (informații concrete vă vor fi oferite de către Poliția de Frontieră).

Ce înseamnă starea de alertă?

Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat. Criteriul pe baza căruia se face stabilirea țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, care trebuie să fie mai mare ca cea înregistrată în România, în perioada similară.

În baza criteriului menționat, Institutul Național de Sănătate Publică întocmește lista țărilor/zonelor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din acestea. Lista se actualizează/revizuiește de către Institutul Național de Sănătate Publică și este publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.

Începând cu 22 aprilie 2021, Republica Moldova nu se regăsește printre țările cu risc epidemiologic ridicat, semnificând că persoanele care vin din Republica Moldova, eligibile pentru călătorii în România, nu vor fi plasate în izolare/carantină la intrarea în România. Această măsură este aplicabilă până la intrarea în vigoare a unei decizii contrare a CNSU.

Din 15 mai se renunță la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice exterioare, cu câteva excepții – zone aglomerate precum târguri, piețe sau stațiile pentru transportul în comun. Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 935/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice închise.

De asemenea, se elimină restricțiile de circulație noaptea, ceea ce înseamnă libera circulație și după ora 22.00.

INFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la București, Ambasada României la Chișinău.

UCRAINA

În Ucraina este instituită carantină adaptivă până la data de 30 iunie 2021.

RESTRICȚII DE INTRARE

Cetățenii străini pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, prezentând obligatoriu la punctul de trecere polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză. Testul nu este necesar pentru copiii cu vârsta până la 12 ani.

În absența unui test și/sau a unei polițe de asigurare, trecerea frontierei de stat pentru intrare sau tranzit va fi refuzată.

Persoana care dispune de un certificat de anticorpi împotriva COVID-19 sau de un certificat de vaccinare nu este scutită de necesitatea de a avea rezultatele testării COVID19 prin metoda PCR înainte de trecerea frontierei de stat.

Polița de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației urmează a fi emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina. Valabilitatea poliței de asigurare urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina.

CATEGORIILE EXCEPTATE

La trecerea frontierei de stat, următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la necesitatea încheierii/deținerii unei polițe de asigurare COVID-19, precum și de la prezentarea rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR):

a) apatrizii cu drept de ședere permanentă în Ucraina;
b) refugiații sau persoanele care au nevoie de protecție internațională;
c) personalul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale altor state, reprezentanțelor organizațiilor internaționale, acreditate în Ucraina, precum și membrii de familie ai acestora;
d) militarii forțelor armate ale statelor membre NATO și ai statelor care participă la programul „Parteneriatul pentru Pace”, care participă la activitățile de pregătire a unităților forțelor armate ale Ucrainei.
e) șoferii și membrii echipajelor vehiculelor de marfă, autobuzelor angajate în transportul regulat sau ocazional, membrii echipajelor navelor maritime și fluviale, membrii echipajelor de tren și locomotive.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

Tranzitarea teritoriului Ucrainei în ambele sensuri de către cetățenii Republicii Moldova, poate fi realizată în baza prezentării unei dovezi a faptului că aceasta va fi efectuată în decurs de 48 ore (drept exemplu poate servi biletul de călătorie cu autocarul, biletul de călătorie cu avionul), a poliței de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru Covid-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, precum și a rezultatului negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat nu mai târziu de 72 ore înainte de trecerea frontierei de stat și emis în limba rusă sau engleză.

CE ÎNSEAMNĂ CARANTINĂ ADAPTIVĂ?

Începând cu data de 24 februarie 2021, pe tot teritoriul Ucrainei este interzisă:

• prezența în clădirile publice și în transportul public a persoanelor fără mască; • prezența în locurile publice fără documente de identitate;
• organizarea de evenimente culturale, sportive, de divertisment, sociale, religioase, publicitare, științifice, educaționale, profesionale etc., dacă pentru fiecare participant nu sunt asigurați 4mp pentru evenimentele care se desfășoară în aer liber sau cu ocuparea a mai mult de 50% din locuri;
• activitatea cinematografelor și a altor instituții culturale cu ocuparea a mai mult de 50% din locuri;
• activitatea de transport urban, feroviar, suburban, interurban, intraregional și interregional, cu un număr de pasageri mai mare decât numărul de locuri stabilit de caracteristicile tehnice ale vehiculului;
• activitatea discotecilor, unităților de divertisment și organizarea evenimentelor festive, ateliere, evenimente publice etc. în unitățile de catering (restaurante, cafenele, baruri, snack-baruri, cantine etc.);
• activitatea unităților de catering între orele 2400 – 0700, cu excepția serviciilor de comenzi și livrare;
• plasarea clienților în unitățile de catering la o distanță mai mică de 2 metri față de mesele adiacente și mai mult de patru persoane la o masă (cu excepția copiilor sub 18 ani), cu condiția ca aceștia să intre în unitate și să se deplaseze în interiorul ei cu mască de protecție (cu excepția așezării la masă pentru a consuma alimente și băutură);
• activitatea instituțiilor care furnizează servicii de cazare (cu excepția hotelurilor, sanatoriilor, instituțiilor de reabilitare);
• prezența la cursuri în instituțiile de învățământ, dacă mai mult de 50% dintre elevii/studenții și profesorii instituției respective se află în autoizolare din cauza contactului cu o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2;
• organizarea de evenimente de masă (spectacole, sărbători, concerte) în instituții de învățământ cu participarea studenților din mai multe clase și în prezența spectatorilor (vizitatori);
• activitatea sălilor și centrelor de fitness care nu pot limita numărul de vizitatori astfel încât fiecare participant să dispună de 10mp;
• vizitarea de către terțe persoane a instituțiilor de protecție socială pentru persoane vârstnice, veterani de război, persoane cu dizabilități etc.;
• spitalizarea în unitățile de stat și municipale de îngrijire a sănătății, cu excepția:
• acordării de îngrijiri medicale femeilor însărcinate sau care au născut, precum și copiilor nou-născuți;
• acordării de îngrijiri medicale în departamentele specializate ale instituțiilor de sănătate pacienților cu boli oncologice și pulmonare;
• furnizării de îngrijiri paliative;
• furnizării de asistență medicală planificată de către instituțiile de asistență medicală de la nivel național care oferă asistență medicală specializată, sub rezerva respectării măsurilor sanitare și anti-epidemice adecvate;
• spitalizărilor urgente.

INFORMAȚII DE CONTACT: Informația actualizată privind condițiile de traversare a frontierei de stat a Ucrainei poate fi accesată aici, Ambasada Republicii Moldova în Ucraina, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova.

În cazul în care aveți drum spre o altă țară, răsfoiți pe acest link.

Realitatea Live

25 Iun. 2021, 13:17
 // Categoria: Societate // Autor:  Valentina Buză
25 Iun. 2021, 13:17 // Societate //  Valentina Buză

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale face apel către cetățenii Republicii Moldova să dea dovadă în continuare de vigilență sporită și să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19. Acest lucru se întâmplă în contextul răspândirii cazurilor de infectare cu noua tulpină indiană (Delta) a virusului SARS-CoV-2 la nivel global, inclusiv în țările vecine, precum România și Ucraina.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să se vaccineze împotriva COVID-19, întrucât vaccinul are o eficiență crescută inclusiv împotriva noii tulpini.

„În continuare este obligatoriu ca populația, inclusiv persoanele vaccinate împotriva COVID-19, să poarte masca de protecție în spațiile închise, să evite aglomerațiile, să-și dezinfecteze regulat mâinile, să păstreze distanța de siguranță de cel puțin 1 m, iar în cazul apariției simptomelor de febră, tuse, dificultăți de respirație și alte simptome concomitente, să apeleze imediat la medic”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătății.

În contextul răspândirii cazurilor de infectare cu noua tulpină indiană (Delta) a virusului SARS-CoV-2 la nivel global, specialiștii epidemiologi din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică urmează să propună noi măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19, pentru a limita pericolul de răspândire a tulpinii indiene pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, vor fi prelevate probe pentru a stabili dacă tulpina indiană este prezentă în țara noastră, care vor fi transmise la laboratorul din Germania, pentru secvențiere.

De menționat că, potrivit specialiștilor, tulpina Delta este mai contagioasă și se răspândește mai rapid, iar cea mai eficientă măsură de protecție este vaccinarea împotriva COVID-19, concomitent cu respectarea măsurilor generale de protecție.

 
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția „De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția „De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Bruxelles: Piața Mare, iluminată în culorile NATO, înainte de summit
Bruxelles: Piața Mare, iluminată în culorile NATO, înainte de summit
Ziua mondială a donatorului de sânge: Împreună suntem eroi!
Ziua mondială a donatorului de sânge: Împreună suntem eroi!
Ooops… Un parașutist a aterizat pe un teren de fotbal, în Polonia
Ooops… Un parașutist a aterizat pe un teren de fotbal, în Polonia
Ultimele aplauze pentru interpretul Iurie Sadovnic
Ultimele aplauze pentru interpretul Iurie Sadovnic
Exerciții demonstrative de luptă corp la corp, la Armata Națională
Exerciții demonstrative de luptă corp la corp, la Armata Națională