Curs valutar
 • EUR
  21.1695
  -0.3873%
 • USD
  17.8563
  -0.1254%
 • RUB
  0.2450
  -0.2041%
 • RON
  4.3040
  -0.3927%
 • UAH
  0.6631
  -0.5127%

START concursului de ADMITERE în învățământul profesional tehnic

12 Iul. 2021, 14:06
 // Categoria: Societate // Autor:  Valentina Buză
12 Iul. 2021, 14:06 // Societate //  Valentina Buză

A fost dat start concursului de admitere în învățământul profesional tehnic. Astfel, conform calendarului admiterii, pentru programele de formare profesională tehnică secundară (nivel III ISCED), sesiunea 2021, se va desfășura, după cum urmează:

 • Turul I (12.07-07.08) – depunerea dosarelor de concurs în cadru, cu anunțarea rezultatelor până la data de 09.08.2021.
 • Turul II (10.08-21.08) – organizarea concursului  pentru locurile rămase neacoperite, cu anunțarea rezultatelor până la data de 23.08.2021.

Pentru programele de formare profesională tehnică postsecndară (Nivel IV ISCED) și postsecundară nonterțiară (Nivel V ISCED) calendarul admiterii, sesiunea 2021, se va desfășura, după cum urmează:

 • Turul I (12.07-31.07) – depunerea dosarelor de concurs în cadru, cu anunțarea rezultatelor până la data de 02.08.2021.
 • Turul II (03.08-14.08) – organizarea concursului  pentru locurile rămase neacoperite, cu anunțarea rezultatelor până la data de 16.08.2021.

Concursul de admitere este organizat de către instituțiile de învățământ profesional tehnic (Centre de excelență, colegii, școli profesionale) la programe autorizate provizoriu/acreditare în limitele planului de înmatriculare aprobat de Minister.

Mai mult, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii, candidații urmează să prezinte următoarele acte:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Certificatul de naștere/buletinul de identitate (copie);
 • Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 • Fotografii 3×4 cm color;
 • Dovada achitării taxei de înscriere (nu se aplică pentru copiii rămași fără ocrotire părintească).

Realitatea Live

05 Aug. 2021, 17:32
 // Categoria: Societate // Autor:  Petru Beregoi
05 Aug. 2021, 17:32 // Societate //  Petru Beregoi

Magistrații Curții Constituționale (CCM) au recunoscut drept constituțional articolul 422 din Codul de procedură penală, în măsura în care, termenul de depunere a recursului ordinar de 30 de zile va începe să curgă de la data pronunțării deciziei integrale a instanței de apel. Astfel, Curtea a admis parțial sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului respectiv, ridicată de Dumitru Calendari, procuror-șef la a Procuraturii de circumscripție Cahul, într-un dosar pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

Într-un briefing de presă de după pronunțarea deciziei, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că, CCM a observat că, în ipoteza în care prevederile contestate ar fi interpretate în sensul începerii curgerii termenului de la data pronunțării dispozitivului deciziei, atunci persoana ar fi pusă în situația de a aștepta pronunțarea deciziei integrale motivate. Doar așa și-ar putea motiva cererea de recurs astfel încât să fie respectate cerințele impuse de legislația procesual-penală.

Dacă persoana ar vrea să formuleze un recurs împotriva deciziei, ea nu ar putea să-și fundamenteze cererea, pentru că nu i-au fost aduse la cunoștință motivele care au stat la baza deciziei.

Curtea a constatat că pot apărea situații în care decizia integrală a instanței de apel să fie pronunțată după 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului. Astfel persoana nu ar putea depune o cerere motivată în termen de 30 de zile impus de articolul 422 din Codul de procedură penală. În consecință, recursul declarat peste acest termen poate fi declarat inadmisibil.

Procurorul-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, Dumitru Calendari, a remarcat că norma juridică, care reglementează termenul de declarare a recursurilor trebuie să prevadă unele exigențe de stabilitate, previzibilitate și claritate. Neindicarea termenului de la care începe decurgerea termenului de recurs ordinar determină o stare de incertitudine juridică.

Hotărârea CCM este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.

 
Primul pian stradal la Chișinău: oricine poate cânta la instrument
Primul pian stradal la Chișinău: oricine poate cânta la instrument
Expoziție în aer liber “Muzeul Prado iese în stradă”
Expoziție în aer liber “Muzeul Prado iese în stradă”
Șoferii (nu) respectă și (nu) acordă prioritate transportului public, în Capitală
Șoferii (nu) respectă și (nu) acordă prioritate transportului public, în Capitală
Expoziție dedicată istoriei ghetoului din Chișinău
Expoziție dedicată istoriei ghetoului din Chișinău
Emilia Plugaru publică volumul de poezii “Cer de sineală”
Emilia Plugaru publică volumul de poezii “Cer de sineală”
Circulația rutieră pe strada Ion Creangă a fost parțial reluată
Circulația rutieră pe strada Ion Creangă a fost parțial reluată