Curs valutar
 • EUR
  19.9951
  0.2966%
 • USD
  18.4789
  -0.1986%
 • RUB
  0.2411
  -0.2074%
 • RON
  4.0413
  0.1757%
 • UAH
  0.5004
  -0.1799%

Top 15 atracții în Chișinău. Ce spun turiștii? Despre Piața Centrală: Are de toate, dar vânzătorii nu fac reduceri!

05 Feb. 2023, 16:02
 // Categoria: Life // Autor:  Realitatea.md
05 Feb. 2023, 16:02 // Life //  Realitatea.md

Cât de des ați fost întrebați de către turiști ce ar putea vizita în Chișinău? Și cât de des ați știut ce să îi răspundeți? Pentru a vă informa cu privire la care sunt cele mai importante locuri de vizitat la noi, Diez.md a realizat un top al atracțiilor turistice din capitală, în conformitate cu TripAdvisor.

1. Vinăria „Mileștii Mici” – 450 de recenzii

„No matter if this will be your first time in Moldavia or you are returning. Visiting this place is worth it every time. Great place, great staff and defiantly do a tour with wine tasting!”, DzemoMB – Slovenia.

„The winery is an amazing experience. All those tunnels and bottles of wine was a great sight to witness. We had a really good guide so that also helped us to have a better idea of the winery and its history. On the other hand, I think they can work on their food a little. Still it is definitely a must visit winery”, Alp Korhan – Cipru.

„Indiferent dacă va fi prima dată când intri în Moldova sau te întorci. Vizitarea acestui loc merită de fiecare dată. Loc grozav, personal grozav și faceți sfidător un tur cu degustare de vinuri!”, DzemoMB – Slovenia.

„Crama este o experiență uimitoare. Toate acele tuneluri și sticle de vin au fost o priveliște grozavă de văzut. Am avut un ghid foarte bun, așa că ne-a ajutat și să avem o idee mai bună despre cramă și despre istoria acesteia. Pe de altă parte, cred că pot lucra puțin la mâncare. Totuși este cu siguranță o vinărie obligatorie”, Alp Korhan – Cipru.

2. Parcul Dendrariu – 327 de recenzii

„A large park, more like a garden, where you can go relax after a long day. There is a small fee to enter, but the money is put to good use. The park is very neat, with alleys, benches, and well organized all around. Not much to do per se except for walking, but it’s a very quiet and relaxing place to do so. We went at a pretty bad time, with all the flowers being out of season, I am sure it’s splendid at other times”, Ana-Maria B – România.

„Un parc mare, mai mult ca o grădină, unde te poți relaxa după o zi lungă. Există o taxă mică de intrare, dar banii sunt folosiți la bun sfârșit. Parcul este foarte îngrijit, cu alei, bănci și bine organizat de jur împrejur. Nu sunt multe de făcut în sine, cu excepția plimbărilor, dar este un loc foarte liniștit și relaxant pentru a face acest lucru. Am mers într-un moment destul de prost, cu toate florile în afara sezonului, sunt sigură că alteori e splendid”, Ana-Maria B – România.

3. Parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt” – 561 de recenzii

„Beautiful park, on a sunny friday afternoon there were elderly people dancing typical moldovan songs and my friend this is a tradition. Beautiful popup small cafes are around the park with own decorations. I recommend”, Beatriz M – Gemania.

„Frumos parc, într-o după-amiază însorită de vineri erau bătrâni care dansau cântece tipic moldovenești și prietene asta e o tradiție. În jurul parcului se află cafenelele mici pop-up frumoase, cu decorațiuni proprii. Recomand”, Beatriz M – Gemania.

4. Catedrala „Nașterea Domnului” – 320 de recenzii

„The cathedral is really a beautiful one! Chisinau and Moldova is a beautiful city and country overall. My mother is from Moldova so I’ve travelled a lot around the country. We usually live with her friends but I can truly say that there are many different beautiful places to visit in Moldova”, Daniel Adaszak – Suedia.

„Catedrala este într-adevăr una frumoasă! Chișinăul și Moldova este un oraș și o țară frumoasă în general. Mama mea este din Moldova, așa că am călătorit mult prin țară. De obicei locuim cu prietenii ei, dar pot spune cu adevărat că în Moldova sunt multe locuri frumoase de vizitat”, Daniel Adaszak – Suedia.

5. Complexul Memorial „Eternitate” – 303 recenzii

„A wonderful expanse of ground is dedicated here in Chișinău to those who gave their lives during World War II. The Eternal Flame burns symbolically and the large red and pink coloured structure – resembling five 25m high rifles – stands proudly at the centre of this park. It is free admission to the Victory Memorial and very poignant with other monuments and carvings to be seen throughout”, Greg – UK.

„O întindere minunată de pământ este dedicată aici, la Chișinău, celor care și-au dat viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Flacăra Eternă arde simbolic, iar structura mare de culoare roșie și roz – asemănătoare cu cinci puști de 25 m înălțime – se află cu mândrie în centrul acestui parc. Este intrare gratuită la Memorialul Victoriei și foarte emoționant cu alte monumente și sculpturi care pot fi văzute peste tot”, Greg – Marea Britanie.

6. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală – 195 de recenzii

„The museum seemed to be under construction when I went there, so take my review with a grain of salt. The museum was very small. Just two rooms. One with information on the land/soil of Moldova. The other room was a bit more interesting with a lot of the animals of the area, especially lots of birds. Worth a visit, but manage your expectations”, Lee Morgan.

„Muzeul părea să fie în construcție când am fost acolo, așa că luați-mi recenzia cu un sâmbure de sare. Muzeul era foarte mic. Doar două camere. Una cu informații despre pământul/solul Moldovei. Cealaltă cameră era ceva mai interesantă, cu multe animale din zonă, în special cu multe păsări. Merită vizitat, dar gestionați-vă așteptările”, Lee Morgan.

7. Parcul „Valea Morilor” – 159 de recenzii

„The park is very beautiful, clean and quiet! During the weekend might be crowded but it’s ok! Best park for running”, Mark Mimino – Germania.

„Parcul este foarte frumos, curat și liniștit! În weekend poate fi aglomerat, dar e ok! Cel mai bun parc pentru alergare”, Mark Mimino – Germania.

8. Mănăstirea Ciuflea – 118 recenzii

„This is a real field hospital for souls. It is Orthodoxy in action and quite a mesmerising place to be. It is much more run down inside than its swanky roof would suggest, but that just adds to its charm”, Monica C – România.

„Acesta este un adevărat spital de campanie pentru suflete. Este Ortodoxia în acțiune și un loc destul de fascinant. Este mult mai degradat înăuntru decât ar sugera acoperișul său elegant, dar asta doar îi adaugă farmecul”, Monica C – România.

9. Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt – 198 de recenzii

„This is an attractive enough statue in the centre of Chisinau to commemorate one of the most significant figures in the history of Moldova. The statue is located at the entrance to the park of the same name. A quick stop is sufficient”, KGB777 – Singapore.

„Este o statuie suficient de atractivă în centrul Chișinăului pentru a comemora una dintre cele mai semnificative figuri din istoria Moldovei. Statuia este situată la intrarea în parcul cu același nume. O oprire rapidă este suficientă”, KGB777 – Singapore.

10. Arcul de Triumf – 296 de recenzii

„It is a symbol of the city and while smaller than other similar ones, it has nice architecture and it’s a good, accessible place to take photos. Took a few good photos, but it took forever to get the cables out. A lot of cables everywhere, yay for Photoshop”, Ana-Maria B – România.

„Este un simbol al orașului și, deși este mai mic decât altele similare, are o arhitectură frumoasă și este un loc bun și accesibil pentru a face fotografii. Am făcut câteva fotografii bune, dar a durat o veșnicie pentru a scoate cablurile. Multe cabluri peste tot, da pentru Photoshop”, Ana-Maria B – România.

11. Sculptura îndrăgostiților – 76 de recenzii

„This statue is on the opposite side of Cathedral park…if you are looking for it..aits located at the top of the street opposite the park almost in the middle of the street. The statues display a boy waiting for a girl with flowers. It seems to attract lots of people who want to take a photo with it. I will recommend you visit if you are close by Cathedral park”, Coryy20 – Spania.

„Această statuie se află pe partea opusă a parcului Catedralei… dacă o cauți… este situată în partea de sus a străzii, vizavi de parc, aproape în mijlocul străzii. Statuile arată un băiat care așteaptă o fată cu flori. Se pare că atrage mulți oameni care doresc să facă o fotografie cu el. Vă recomand să vizitați dacă sunteți aproape de parcul Catedralei”, Coryy20 – Spania.

12. Parcul Afgan – 40 de recenzii

„Dedicated to the troops who lost their lives during the War in Afghanistan 1979 – 1989.Inspiring memorial and park generally busy with people and located in a built up area”, Kevin C – Irlanda.

„Dedicat trupelor care și-au pierdut viața în timpul Războiului din Afganistan 1979 – 1989. Memorial inspirator și parc în general plin de oameni și situat într-o zonă construită”, Kevin C – Irlanda.

13. Muzeul „Aleksandr Pușkin” – 105 recenzii

„It is a very good place to get to know more about the poet, the guide was very passionate and progessional! If you can I advise to do the excursion in Russian, then you will hear part of his poetry related to his presence in Besarabia”, Carlos F – Belgia.

„Este un loc foarte bun pentru a cunoaște mai multe despre poet, ghidul a fost foarte pasionat și progresist! Dacă puteți, vă sfătuiesc să faceți excursia în limba rusă, atunci veți auzi o parte din poezia lui legată de prezența lui în Basarabia”, Carlos F – Belgia.

14. Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei – 99 de recenzii

„The Botanical Garden is more like a very beautiful park, because the greenhouses were closed (maybe they are closed on Sundays). There are several lakes, and plenty of meadows, and the autumn colors made it look really beautiful, though I believe it is very nice in any season. We also saw a squirrel! I recommend this place for walks, for playing on the grass, or just for relaxation in the middle of the nature. There are bikes for rent on the spot”, Diana B – România.

„Grădina Botanică seamănă mai degrabă cu un parc foarte frumos, pentru că serele au fost închise (poate că sunt închise duminica). Există mai multe lacuri și o mulțime de poieni, iar culorile toamnei l-au făcut să fie așa

15. Piața Centrală – 133 de recenzii

„I am a person who love open markets like this. This market has absolutely everything from suitcases to electronics, curtains the famous bucuria sweets and just about everything. Reasonable priced clothes also . The atmosphere is quite lively here but dont waste your time asking for a discount. I asked a few time and never received. The prices here were good and loved the fresh fruits”, Coryy20 – Spania.

„Sunt o persoană care iubește piețele deschise ca aceasta. Această piață are absolut de toate, de la valize la electronice, draperii celebrele dulciuri bucuria și cam de toate. De asemenea, haine la preț rezonabil. Atmosfera este destul de animată aici, dar nu vă pierdeți timpul cerând o reducere. Am întrebat de cateva ori si nu am primit niciodata. Prețurile de aici au fost bune și mi-au plăcut fructele proaspete”, Coryy20 – Spania.

Realitatea Live

ASUS ExpertBook – laptopuri compacte, solide și durabile, menite să te ajute să-ți dezvolți afacerea
ASUS ExpertBook – laptopuri compacte, solide și durabile, menite să te ajute să-ți dezvolți afacerea
Tipuri de anvelope agricole și cum să le alegi
Tipuri de anvelope agricole și cum să le alegi
Moldindconbank a oferit echipament sportiv pentru clasa de fotbal de la Liceul „Gogol” din Chișinău
Moldindconbank a oferit echipament sportiv pentru clasa de fotbal de la Liceul „Gogol” din Chișinău
Interviu cu Oana Lungu: Ce furnizori autohtoni au intrat pe piețele occidentale în 2022, datorită Kaufland
Interviu cu Oana Lungu: Ce furnizori autohtoni au intrat pe piețele occidentale în 2022, datorită Kaufland
Președintele Consiliului Moldindconbank, desemnat Omul Anului 2022 în Moldova
Președintele Consiliului Moldindconbank, desemnat Omul Anului 2022 în Moldova
FOTO Moldcell contribuie la diversificarea și digitalizarea modalităților de plată în transportul public din Chișinău
FOTO Moldcell contribuie la diversificarea și digitalizarea modalităților de plată în transportul public din Chișinău
FOTO Un nou acord de parteneriat pentru dezvoltarea e-commerce
FOTO Un nou acord de parteneriat pentru dezvoltarea e-commerce
29 Mart. 2023, 12:15
 // Categoria: Societate // Autor:  Valentina Buză
29 Mart. 2023, 12:15 // Societate //  Valentina Buză

Polițiștii de frontieră au descoperit, aruncat în blocul sanitar, un pachet suspect, în care erau învelite în hârtie 30 de cartușe de luptă 7,62 mm. Potrivit informațiilor, cazul a fost înregistrat ieri.

În fapt, a fost aplicată procedura standard de operare și inițiate verificări suplimentare, iar ca urmare, în fluxul pasagerilor de pe ruta „Chișinău- Warsaw” a fost depistată persoana căruia îi aparțineau cartușele.

Investigațiile pe cazul dat sunt efectuate în continuare de către angajații Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău.

Potrivit datelor, de la începutul anului curent și până în prezent, polițiștii de frontieră au înregistrat 15 cazuri de trafic ilegal de arme și muniții, cu ridicarea a trei arme, două lunete, un încărcător, un amortizator și 109 cartușe.

În toate cazurile, obiectele au fost transmise spre examinare balistică.

Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!

ASUS ExpertBook – laptopuri compacte, solide și durabile, menite să te ajute să-ți dezvolți afacerea
ASUS ExpertBook – laptopuri compacte, solide și durabile, menite să te ajute să-ți dezvolți afacerea
Tipuri de anvelope agricole și cum să le alegi
Tipuri de anvelope agricole și cum să le alegi
Moldindconbank a oferit echipament sportiv pentru clasa de fotbal de la Liceul „Gogol” din Chișinău
Moldindconbank a oferit echipament sportiv pentru clasa de fotbal de la Liceul „Gogol” din Chișinău
Interviu cu Oana Lungu: Ce furnizori autohtoni au intrat pe piețele occidentale în 2022, datorită Kaufland
Interviu cu Oana Lungu: Ce furnizori autohtoni au intrat pe piețele occidentale în 2022, datorită Kaufland
Președintele Consiliului Moldindconbank, desemnat Omul Anului 2022 în Moldova
Președintele Consiliului Moldindconbank, desemnat Omul Anului 2022 în Moldova
FOTO Moldcell contribuie la diversificarea și digitalizarea modalităților de plată în transportul public din Chișinău
FOTO Moldcell contribuie la diversificarea și digitalizarea modalităților de plată în transportul public din Chișinău
FOTO Un nou acord de parteneriat pentru dezvoltarea e-commerce
FOTO Un nou acord de parteneriat pentru dezvoltarea e-commerce
 
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Inaugurarea expoziției „100 cele mai bune afișe 20”, la Muzeul Național de Artă al Moldovei
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Scuarul teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, amenajat de Halloween
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală
Monument dedicat eroilor Armatei Române, în parcul „Valea Morilor” din Capitală